Char­les Mes­si­er

Vetenskapens topp 10 - - Rymden -

1730–1817

Gjor­de en ka­ta­log över ob­jekt på him­len.

Den frans­ka ast­ro­no­men Mes­si­er var den förs­ta som upp­rät­ta­de en sys­te­ma­tisk för­teck­ning över ne­bu­lo­sor och stjärn­ho­par. Den an­vänds än idag i klas­si­fi­ce­ring­en av många ob­jekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.