Gri­per med bå­da hän­der­na

Vetenskapens topp 10 - - Människans Utveckling -

Upp­täckt: Den älds­ta kän­da män­ni­sko­lik­nan­de ar­ten kan ha haft mot­sätt­li­ga tum­mar.

De förs­ta fos­si­len av Or­rorin­tu­ge­nensis hit­ta­des i Kenya år 2000. Ar­ten är den älds­ta kän­da män­ni­sko­lik­nan­de ar­ten och lev­de för upp till sex mil­jo­ner år se­dan. Den ha­de mot­sätt­li­ga tum­mar och kun­de even­tu­ellt gå upp­rätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.