U SOM I UVA URSI

Vetenskapens vag till battre halsa - - Bot Eller Bluff? -

Ljung­väx­ten mjölon, Ar­ctostap­hy­los uva ursi, har bär som in­ne­hål­ler hyd­ro­ki­non­för­e­ning­en ar­bu­tin. Det är ett an­ti­bak­te­ri­ellt äm­ne som hamnar i uri­nen, och en forsk­nings­stu­die på­vi­sa­de ef­fekt vid urin­vägs­in­fek­tion. Hur pass verk­nings­fullt det är hos män­ni­skor finns det dock väl­digt li­te forsk­ning på. I höga do­ser kan hyd­ro­ki­non dess­utom ge leverskador, så man av­rå­der från att an­vän­da det i mer än fem da­gar åt gång­en el­ler mer än fem gång­er om året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.