I SIFF­ROR

Vetenskapens vag till battre halsa - - Sömn -

7 kg kan en som dric­ker läsk gå ner på ett år ge­nom att av­stå från läs­ken.

20 % mins­kar ris­ken för hjärt­svikt om man rör på sig 30–60 mi­nu­ter om da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.