H SOM I HALLONKETON

Vetenskapens vag till battre halsa - - Bot Eller Bluff? -

Hallonketon an­vänds som smak­sätt­ning i livs­me­dels­in­du­strin men säljs ock­så på nä­tet som bant­nings­me­del. Stu­di­er på gna­ga­re har vi­sat att väl­digt höga do­ser av hallonketon kan på­ver­ka äm­nes­om­sätt­ning­en så att fett för­bränns snab­ba­re. Men det finns inga be­lägg för att re­sul­ta­ten kan över­fö­ras på män­ni­skor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.