Ö SOM I ÖLJÄST

Vetenskapens vag till battre halsa - - Bot Eller Bluff? -

Sac­cha­romy­ces ce­re­vi­si­ae (öljäst) är en bra käl­la till se­len, krom och B-vi­ta­mi­ner (men in­te B12 – det är ba­ra en myt). Den vik­ti­gas­te mi­ne­ra­len är krom. Fle­ra stu­di­er har vi­sat att krom kan ge typ 2-di­a­be­ti­ker hög­re blod­soc­ker­to­le­rans och mins­ka in­su­lin­be­ho­vet. Det finns ock­så visst be­grän­sat stöd för att öljäst kan sän­ka det ”då­li­ga” ko­les­te­ro­let (LDL) och hö­ja det "go­da” (HDL).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.