Hur lång tid tar det in­nan ex­tra ka­lo­ri­er syns på vå­gen?

Vetenskapens vag till battre halsa - - Q & A -

Om du stäl­ler dig på vå­gen när du just ätit en sylt­munk så väger du 70 gram ex­tra, vil­ket är vad bak­ver­ket väg­de. Men 22 gram är vat­ten och av­går via uri­nen el­ler ut­and­nings­luf­ten in­om de när­mas­te tim­mar­na. Yt­ter­li­ga­re 2 gram är kost­fib­rer som försvinner med av­fö­ring­en. Re­s­te­ran­de 46 gram spjäl­kas och om krop­pen in­te be­hö­ver ener­gin di­rekt så lag­ras den som fett. En stu­die från 2012 har vi­sat att fet­tet i ma­ten sät­ter sig på ma­gen in­om lop­pet av fy­ra tim­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.