Byt lek­sa­ker med Re­toy!

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Ta med lek­sa­ker som du in­te läng­re an­vän­der och byt till ro­li­ga­re. Kul för bå­de barn och mil­jön! Här kan du även le­ka och pyss­la för att lä­ra dig mer om di­na rät­tig­he­ter och mil­jö. Det so­ci­a­la fö­re­ta­get Re­toy sor­te­rar ut lek­sa­ker som kan in­ne­hål­la mil­jö- och häl­so­far­li­ga ke­mi­ka­li­er. Check­lis­tor kring att av­gif­ta bar­nens lek­sa­ker i hem­men de­las ut till de vux­na be­sö­kar­na. In­går i pro­gram­met för Bli kli­mats­mart! Kam­pan­j­vec­kor på Kis­ta Bib­li­o­tek 14-27 sep­tem­ber. Tid: 12.00–14.00. Plats: Kis­ta bib­li­o­tek

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.