DET HÄR VILL VI HA

Vi i Kista - - BOSTAD -

Se­pa­rat tvätt­stu­ga i bo­sta­den/på­kostat bad­rum

Sto­ra säll­skapsy­tor

Sto­ra föns­ter

En stor bal­kong/ute­plats

På­kostat kök Kläd­kam­ma­re/för­råd in­ne i bo­sta­den

Bra mil­jö­val Bra för­va­ring i an­slut­ning till bo­sta­den

Flex­i­bel plan­lös­ning

FO­TO: NORD­SJÖ FO­TO: IKEA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.