MER Un­der­sök­ning­en

Vi i Kista - - BOSTAD -

bland de 1005 del­ta­gan­de har gjorts med hjälp av e-post­a­dres­ser till män­ni­skor som va­rit på vis­ning, köpt el­ler på an­nat sätt vi­sat in­tres­se för ny­pro­du­ce­ra­de bo­stä­der. En

UR­VA­LET

del av de äld­re del­ta­gar­na fick be­sva­ra en pap­per­sva­ri­ant av en­kä­ten som se­dan han­te­ra­des ma­nu­ellt och la­des in i sy­ste­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.