Mool Heuk Gil

Vi i Kista - - SPORT -

Heuk Gil be­ty­der or­da­grant: Vatt­netsJor­dens Väg.

är vatt­net, Heuk är jor­den och Gil är vä­gen. Vatt­net in­ne­bär den ren­het som li­vet dric­ker av och jor­den be­ty­der den plats där allt liv väx­er. Vä­gen in­ne­bär på det sätt som allt liv väx­er.

MOOL

MOOL

RÖ­REL­SER. Det finns rö­rel­ser för allt. Man be­skri­ver vad man kän­ner och tän­ker. SVART BÄL­TE. Ha­tice Tun­cay har svart bäl­te och får där­med un­der­vi­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.