VEC­KANS ROS

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

STORT TACK till er fi­na grab­bar (och flic­kor?) som tog hand om mig när jag föll på väg från min vä­nin­na härom­kväl­len. Ni pyss­la­de om mig och ring­de till am­bu­lan­sen helt själ­va och häm­ta­de till och med kud­de och filt, be­rät­ta­de ett vitt­ne. Ut­an er vet jag in­te hur det ha­de gått. Am­bu­lans­per­so­na­len var myc­ket im­po­ne­ra­de av ”de fi­na med­bor­gar­na på går­den”. Nu är jag hem­ma igen och får myc­ket hjälp. Hop­pas stå på eg­na ben snart igen.

Kram från Inga H.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.