Om Jär­va­klub­ben

Vi i Kista - - FAMILJ -

mer in­for­ma­tion, se www.jar­va­klub­ben.se

FÖR

Grat­tis i för­skott på födelsedagen Re­bec­ka! Öns­kar mam­ma och pap­pa.

Skic­ka gär­na ett fo­to, di­gi­talt el­ler van­li­ga kort. E-post:

el­ler Nor­rort i Stock­holm Tid­nings AB, Ka­nal­vä­gen 1 A 2 tr, 194 61 Upp­lands Väs­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.