VEC­KANS NAMN, 13 OK­TO­BER: BIR­GIT

Vi i Kista - - FAMILJ -

Bir­git

är en, möj­li­gen dansk, kort­form av Bir­git­ta som i sin tur är av kel­tiskt ur­sprung och be­ty­der ”den upp­höj­da”, el­ler ”den höga”. Det se­nas­te de­cen­ni­et har en­dast någ­ra få flic­kor fått nam­net som till­tals­namn. An­tal kvin­nor med nam­net i Sve­ri­ge:

25 764

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.