Sön­dag på Eggeby

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

I stu­di­on på Eggeby Gård den 18 ok­to­ber 2015 kloc­kan 14.00. COR­NE­LIS – var fick han allt ifrån? Cor­ne­lis Vre­eswijk (1937–1987) för­ny­a­de den svens­ka vi­san med per­son­lig röst och frä­na sam­tids­skild­ring­ar. Han var ing­en an­nan lik, men ock­så Cor­ne­lis ha­de si­na fö­re­bil­der och in­spi­ra­tö­rer. För­fat­ta­ren Klas Gustaf­son har skri­vit Cor­ne­lis bi­o­gra­fi och en gui­de till hans sång­er. Med många kling­an­de ex­em­pel vi­sar han var­i­från Cor­ne­lis häm­ta­de in­spi­ra­tion till sång­er­na som gjort ho­nom ihåg­kom­men. En­tré 60 kro­nor. Café Grön­ling­en öpp­nar kloc­kan 13.00. För mer in­fo kon­tak­ta Jär­va Fol­kets Park el­ler www.eggeby.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.