Mi­na för­äld­rar flyd­de hit. Själv född i Rin­ke­by. Kan in­te Sve­ri­ge kom­ma till oss?” Jo det kan vi! #mi­gra­tion

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

Det so­ci­a­la fö­re­ta­get My Dream Now, som star­ta­de i Kis­ta, kom­men­te­rar den nya rap­por­ten ”För­or­ter­na som Mo­der Svea glöm­de” på Twit­ter @MyD­reamNow

Jag pas­se­ra­de anslags­tav­lan i Rin­ke­by i au­gusti. ”FRED” står det där alltjämt i ok­to­ber. Det känns hopp­fullt. #fred #rin­ke­by #vi­i­rin­ke­by

FÄRGPRAKT. Höst­fär­ger ut­an­för re­dak­tio­nen. Vår redigerare @plymfors­hell ryc­ker fram ka­me­ran di­rekt. #höst

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.