Sopp­kök för en­sam­stå­en­de

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Mån­dag 19:e ok­to­ber an­ord­nar Väns­ter­par­ti­et Kis­ta ett sopp­kök i Hus­by till stöd för en­sam­stå­en­de da­gen in­nan barn­bi­dra­get kom­mer.

– Många en­sam­stå­en­de mam­mor har svårt att få ihop eko­no­min och da­gen in­nan barn­bi­dra­get kom­mer är den värs­ta av al­la. Det kan va­ra en stor hjälp och lätt­nad att slip­pa kö­pa och la­ga mat en så­dan dag, sä­ger Cla­ra Berg­man från Väns­ter­par­ti­et Kis­ta i ett press­med­de­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.