Mia Sjökvist

Vi i Kista - - BIL & MOTOR -

Ål­der: 54 På tra­fikra­di­on se­dan 1993

In­nan: Ut­bil­dad flo­rist. Trans­port­le­da­re på ett åke­ri (kran­bi­lar och mo­bil­kra­nar)

Kul med job­bet: Gil­lar tem­pot och käns­lan att jag kan gö­ra skill­nad. Det är myc­ket skit och elän­de vi snac­kar om, men får folk ve­ta om att nå­got har hänt så kan de väl­ja en an­nan väg. Jag gil­lar tea­met på P4 Stock­holm. Och att vi är snab­ba, det är ro­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.