Mia och Carin om...

Vi i Kista - - BIL & MOTOR -

KÖTYPER: Sol­kö­er, titt­kö­er, snik­kö­er (folk som vill hin­na fö­re träng­selskat­ten), bygg­felskö­er (ex­em­pel­vis Rosersbergs tra­fik­plats), och hän­del­se­re­la­te­ra­de kö­er.

VÄNSTERDÄCKSPUNK-TE­RING: Är in­te van­li­ga­re än punk­te­ring på hö­ger däck. Men är farligare ur tra­fik­sä­ker­hets­syn­punkt och nämns där­för of­ta­re i ra­di­on.

LASTBILSKROCKAR: Last­bi­lar är in­te in­blan­da­de i fler olyc­kor än and­ra. Men de tar stör­re plats och ut­gör ett stör­re hinder i tra­fi­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.