MER Svet­la­na Alek­si­je­vitj

Vi i Kista - - FAMILJ -

NO­BEL­PRI­SET i lit­te­ra­tur år 2015 till­de­las den vitrys­ka för­fat­ta­ren Svet­la­na Alek­si­je­vitj ”för hen­nes mång­stäm­mi­ga verk, ett mo­nu­ment över li­dan­de och mod i vår tid”.

HON har in­ter­vju­at många mån­niskor, bland an­nat sol­da­ter och sol­dat­möd­rar (i boken Zink­poj­kar, om Sov­je­tu­ni­o­nens krig i Af­gha­nis­tan) och bo­en­de kring Tjer­no­byl (i boken Bön för Tjer­no­byl) där en stor kärn­kraf­to­lyc­ka sked­de 1986.

SVET­LA­NA Alek­si­je­vitj skri­ver do­ku­men­tä­ra re­por­tage med ett starkt språk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.