VEC­KANS NAMN, 23 OK­TO­BER:

Vi i Kista - - FAMILJ -

Sö­ren är ett mans­namn och en dansk va­ri­ant av det la­tins­ka nam­net Se­ve­ri­nus som är bil­dat av det la­tins­ka ad­jek­ti­vet severus ”all­var­sam, sträng”. An­tal män med nam­net i Sve­ri­ge: 16 551.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.