Sön­dag på Eg­ge­by

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Stenka­ke­träff med Me­lo­dikryss. Stu­di­on: Skiv­kus­ken Bengt Run­dquist spe­lar gam­la go­ding­ar från 20-tal till 50-tal och du lö­ser ett me­lo­dikryss. Vi bju­der på kaf­fe och våff­la med sylt och gräd­de. Kloc­kan 14.00. Plats: Eg­ge­by Gård, Jär­va Fol­kets Park, Café Grön­ling­en är öp­pet kloc­ka 13.00– 16.00. En­tré 60 kr. Mer in­for­ma­tion: www. eg­ge­by.se el­ler tel 08-752 09 10.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.