Öp­pet mö­te

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Rö­da Kor­sets Tenstagrupp hål­ler öp­pet mö­te mån­da­gen 19/10 kloc­kan 14.00 på Elins­borg­bac­kens Ser­vice­hus i Sam­lings­sa­len med underhållning av Tru­ba­du­ran Eva Ljung­man. Kaf­fe med gott bröd ser­ve­ras. Lot­te­ri med fi­na vins­ter. En­tré 15 kro­nor. Al­la hjärt­ligt väl­kom­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.