EN BILD FRÅN VEC­KAN SOM GICK

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

ELE­VER. Att få va­ra med i Börs­sa­len när No­bel­pri­set i lit­te­ra­tur till­kän­na­gavs blev en upp­le­vel­se för bå­de lä­ra­re och ele­ver från Rin­ke­by­sko­lan, ett fint min­ne att de­la! I de­cem­ber kom­mer lit­te­ra­tur­pris­ta­ga­ren Svet­la­na Alek­si­je­vit att få ett varmt väl­kom­nan­de i Rin­ke­by.

FO­TO: IDA NIL­SING

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.