Kun­gö­rel­se

Spånga-Kis­ta för­sam­lings kyr­ko­full­mäk­ti­ge

Vi i Kista - - HEJ KISTA - – Jim­my Dahllöf ord­fö­ran­de

Spånga-Kis­ta för­sam­lings kyr­ko­full­mäk­ti­ge sam­man­trä­der tis­da­gen den 3 november 2015 kl 19.15 i Spånga för­sam­lings­hus, Värs­ta al­lé 1. Kyr­ko­full­mäk­ti­ge kom­mer bland an­nat att fast­stäl­la bud­ge­ten för år 2016. Sam­man­trä­det in­leds med en frå­gestund där för­sam­lings­bor ges möj­lig­het att stäl­la frå­gor och ge syn­punk­ter. Väl­kom­na! In­nan sam­man­trä­det häl­sas al­la väl­kom­na att del­ta i mäs­sa i Spånga för­sam­lings­hus ka­pell kl 18.30.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.