Ten­sta­ter­ras­sen

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Vid Tens­ta vat­ten­torn pla­ne­ras en över­däck­ning av E18 med nya bo­stä­der med ut­sikt över Jär­va­fäl­tet. Ten­sta­ter­ras­sen syf­tar till att ska­pa en kopp­ling mel­lan Tens­ta och Jär­va­fäl­tet. Det här pro­jek­tet be­fin­ner sig i ett myc­ket ti­digt ske­de. Förs­ta ste­get, en mar­kan­vis­ning, tas i ja­nu­a­ri 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.