Bron mel­lan Rin­ke­by och Sto­ra Ur­svik

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

En ny bro byggs från Rin­ke­by Al­lé över Ulvsunda­vä­gen till Sto­ra Ur­sviks Al­lé. Bron byggs för gå­en­de, cy­klis­ter och kollektivtrafik. Bron blir 85 lång och 16 me­ter bred. Syf­tet är att kopp­la sam­man oli­ka stads­de­lar. Bygg­start ok­to­ber 2015.

NY BRO. En ny bro för gång-, cykel- och kollektivtrafik byggs mel­lan Rin­ke­by och Sto­ra Ur­svik i Sund­by­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.