Pro­me­nad­väg mel­lan Rin­ke­by och Kis­ta

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

I sam­band med byg­get av Rin­ke­by­ter­ras­sen byggs även en ny pro­me­nad­väg över Jär­va­fäl­tet mel­lan Rin­ke­by­ter­ras­sen och cen­tra­la Kis­ta. Över Igel­bäc­ken på fäl­tet har en ny träbro byggts. Pro­me­nad­vä­gen bör­jar byg­gas vin­tern 2015, klar vå­ren 2016.

NY PRO­ME­NAD­VÄG. I vin­ter på­bör­jas byg­get av en ny

pro­me­nad­väg mel­lan Rin­ke­by

och Kis­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.