Kliv på

En mat­ta kan lätt få ett rum att kän­nas mer om­bo­nat. Här är el­va va­ri­an­ter att sät­ta föt­ter­na på.

Vi i Kista - - BOSTAD -

1. PRICK. Den pric­ki­ga mat­tan finns i oli­ka stor­le­kar. Den här är 105x165 cm och kos­tar 299 kro­nor hos La­ger­haus.

2. FRANS. Bomulls­mat­tan från H&M Ho­me blir en fin färg­klick. Pris 199 kro­nor.

3. SICKSACK. Moi he­ter mat­tan från La­ger­haus. Pris 799 kro­nor i ut­fö­ran­det 90x150 cm.

4. HÅL. Ju­te­mat­tan från H&M Ho­me är 75 cm i di­a­me­ter och kos­tar 249 kro­nor.

5. DE­NIM. Den 70x140 cm sto­ra mat­tan är gjord i åter­vun­nen de­nim. Pris 199 kro­nor hos Hem­tex.

6. HÖST. To­tem he­ter den här 140x200 cm sto­ra mat­tan från Åh­léns.

7. RYA. Den här­li­ga ry­a­mat­tan i do­va fär­ger kom­mer från Mio och kos­tar 1 495 kro­nor.

8. GULT. Den nät­mönst­ra­de mat­tan från Ikea är 170x240 cm och kos­tar 1 795 kro­nor.

9. VÄV. Mat­tan med flä­tat ut­se­en­de kom­mer från EM och kos­tar 4 395 kro­nor.

10. BLÅ­VIT. Den hand­väv­da mat­tan från Hem­tex kos­tar 899 el­ler 499 be­ro­en­de på stor­lek.

11. MÖNS­TER. Den rö­da mat­tan från EM är 135x195 cm och kos­tar 1 890 kro­nor.

070-78 72 077

ida.nil­sing@di­rekt­press.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.