ABF tar över Tens­ta träff

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Tens­ta träff ska bli ett kul­tur­hus, med ABF (Ar­be­tar­nas bild­nings­för­bund) som för­val­ta­re. Det vän­tas kul­tur­nämn­den fat­ta be­slut om i de­cem­ber. ABF ska bland an­nat be­dri­va kom­vux- och SFI-un­der­vis­ning i lo­ka­ler­na, pa­rat med stu­die­cirk­lar och mu­sik­verk­sam­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.