Höst­mö­te

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

med Spånga–Tens­ta Kul­tur­kom­mit­té tis­da­gen den 1 de­cem­ber kl 18.30–20.00 i Tens­ta Konst­hall. Pro­gram: Vi väl­kom­nar stads­de­lens nya kul­tur­sam­ord­na­re Su­san­ne Lund­ström som be­rät­tar om sitt upp­drag. Blå lin­je 40 år, en pre­sen­ta­tion av Hel­ga Hen­schens ut­smyck­ning, av Tens­ta tun­nel­ba­nesta­tion, som in­vig­des 1975. Kaf­fe/te med bröd ser­ve­ras. Väl­kom­na! För info: mail till li­li­an.lar­sell@te­lia.com.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.