Liv­styc­kets jul­mark­nad

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Varmt väl­kom­men till årets jul­mark­nad i Tens­ta! Pre­cis som van­ligt har vi fyllt upp med nya och gam­la fa­vo­ri­ter. Ope­ras­ång­ers­kan Char­lot­ta Huldt un­der­hål­ler un­der da­gen till­sam­mans med del­ta­ga­re från Liv­styc­ket. I kö­ket finns fi­ka och lunch till bra pris! 28 no­vem­ber kloc­kan 11.00–15.00. Plats: Tensta­gång­en 20.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.