Rån i Akal­la

Vi i Kista - - NYHETER -

Ett väx­lings­kon­tor i Akal­la rå­na­des un­der mån­dags­ef­ter­mid­da­gen. Tre gär­nings­per­so­ner hotade per­so­na­len med kniv och fick med sig kon­tan­ter. Två av för­ö­var­na sprang från plat­sen och en läm­na­de plat­sen på mo­ped. Den se­na­re greps i an­slut­ning till brotts­plat­sen. En tek­nisk undersökning har ge­nom­förts. Ing­en kom till fy­sisk ska­da vid rå­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.