BON­NI­ER HOOPS!

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Kom och spe­la bas­ket med oss och/el­ler lå­na en bok! Vi spe­lar bas­ket och bju­der på kän­dis­mat­cher där ar­tis­ter, för­fat­ta­re och id­rotts­män kom­mer att spe­la mot varand­ra. När: Mån­dag–fredag kl 11.00–21.00, lör 15.00–21.00 Var: Kis­ta Torg. In­for­ma­tion: www.subur­ban­sum­mer.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.