JAN­NE, MIN VÄN

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

En be­rät­tel­se av Pe­ter Pohl om iden­ti­tet och tillit. Om att döl­ja vem man är och sam­ti­digt läng­ta ef­ter att få vi­sa sig. Från 12 år. När: tors­dag 4 au­gusti och fredag 5 au­gusti kl 16.00 Var: Hus­by­gårds­sko­lan, ut­an­för Hus­by ung­doms­gård

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.