Två be­skjut­na i Hus­by

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Två män i 20-års­ål­dern ska­da­des vid en skott­loss­ning i Hus­by cent­rum nat­ten till tis­dag. Lar­met kom till po­li­sen vid mid­natt. På plats i Hus­by hit­ta­des en bil med kros­sad fram­ru­ta. Dess­utom på­träf­fa­des två unga män som sut­tit i bi­len och bli­vit be­skjut­na. De ha­de fått glas­split­ter i an­sik­tet och för­des med am­bu­lans till sjuk­hus. Po­li­sen har gjort en tek­nisk un­der­sök­ning och pra­tat med vitt­nen och när­bo­en­de.

– Vi har in­lett en för­un­der­sök­ning om för­sök till mord al­ter­na­tivt grov miss­han­del samt grovt va­pen­brott, sä­ger Nick­las Mats­son till P4 Stock­holm. Se­na­re un­der nat­ten hit­ta­des en mo­tor­cy­kel dum­pad i Häs­sel­by. En­ligt po­li­sen har mo­tor­cy­keln an­vänts av gär­nings­män­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.