Kraf­tig brand i Hjuls­ta

Vi i Kista - - NYHETER -

Un­der tis­dags­kväl­len ut­bröt en kraf­tig brand i en lä­gen­het på fem­te vå­ning­en i ett sex­vå­nings­hus i Hjuls­ta. En per­son har förts till sjuk­hus ef­ter hän­del­sen.

Kloc­kan 23.50 in­kom ett larm till rädd­nings­tjäns­ten om att det brann i en lä­gen­het i ett sex­vå­nings­hus i Hjuls­ta. Rädd­nings­tjäns­ten var snart på plats med ett stort an­tal en­he­ter.Bran­den ska ha star­tat i en lä­gen­het på fem­te vå­ning­en och en­ligt upp­gift slog sto­ra öpp­na lå­gor ut ge­nom fönst­ret till lä­gen­he­ten.

En­ligt po­li­sen kon­trol­le­ra­des tre per­so­ner av sjuk­hus­per­so­nal på plats. En av per­so­ner­na för­des vi­da­re till sjuk­hus.

Bo­en­de har ock­så spon­ta­ne­va­ku­e­rat bygg­na­den. Po­li­sen ut­re­der bran­den som all­män­far­lig vårds­lös­het.

BRAND. Det brann på Hjuls­ta bac­kar nat­ten på tis­dags­kväl­len. Inga män­ni­skor kom till ska­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.