6

Vi i Kista - - NYHETER -

MÅNDAGAR

i rad, med start 3 ok­to­ber är det öp­pen trä­ning kl 15-16 i Tens­ta sim- och id­rotts­hall. Trä­ning­en rik­tar sig till kvin­nor mel­lan 2029 år i Stock­holm, som sak­nar sys­sel­sätt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.