Mi­ni­bio på Hus­by bib­li­o­tek

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Un­der tre tors­da­gar och fre­da­gar i höst kan barn få smy­ga in på bib­li­o­te­ket en halv­tim­me fö­re öpp­ning och tit­ta på film. Fre­dag 30 sep­tem­ber kl. 09.30 ”Bu och Bä får be­sök” och ”Vem”? För barn från 3 år. Film­vis­ning­en tar cir­ka 30 mi­nu­ter. An­mä­lan görs på telnr. 08-508 30 505. Väl­kom­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.