PA­TRIK DERK

Vi i Kista - - FAMILJ -

ha­de ar­be­tat som vd för Tel­ge Hov­sjö fas­tig­he­ter AB i nio år när han kom till Rin­ke­by-Kis­ta som stads­dels­di­rek­tör. I grun­den är han yr­kes­lä­ra­re på for­dons­pro­gram­met och har en ma­gis­terex­a­men i pe­da­go­gik. Han har ock­så ar­be­tat som rek­tor bå­de på Hov­sjö­sko­lan och Ron­na­sko­lan i Sö­der­täl­je. Pa­trik Derk är ur­sprung­li­gen från Sö­der­täl­je och han bor kvar där fort­fa­ran­de. ”Jag tar pen­deln från Rön­ninge till He­le­nelund, det går bra.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.