Ro­mer, vil­ka är de?

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Gu­nil­la Lund­gren, för­fat­ta­re, och Ra­mo­na Tai­kon-Mel­ker, romsk kul­tur­ak­ti­vist, be­rät­tar och vi­sar uni­ka bil­der. I pausen säljs romsk ka­ka, sa­vi­a­ko, och te från sa­mo­va­ren. Bok­bord och till­fäl­le att stäl­la frå­gor. Kl 14.00 Eg­ge­by Gård, Jär­va Fol­kets Park, Stu­di­on. Café Grön­ling­en är öp­pet kl 13.00–16.00. En­tré 60 kr. Mer in­for­ma­tion: www.eg­ge­by.se el­ler tel 08-752 09 10.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.