Tors­dags­kul!

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Om du är mel­lan 9–12 år och vill hit­ta på ro­li­ga och bra gre­jer på bib­li­o­te­ket är det här nå­got för dig. Tors­dags­kul är för dig som gil­lar att pyss­la, el­ler gil­lar böc­ker, el­ler gil­lar att fi­ka, el­ler gil­lar da­tor­spel el­ler nå­got helt an­nat! Allt kan man få gö­ra på tors­dags­kul. Vi kör var­je torsdag mel­lan kl. 15.00–16.00. Det är all­tid gra­tis och all­tid kul! Väl­kom­men! Plats: Tens­ta bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.