Bränn­ska­dad man i Tens­ta tun­nel­ba­na

Vi i Kista - - NYHETER -

En bränn­ska­dad man hit­ta­des ti­digt på ons­dags­mor­go­nen vid Tens­ta tun­nel­ba­nesta­tion. Po­li­sen spär­ra­de av ett om­rå­de för un­der­sök­ning och det är oklart hur man­nen fått si­na ska­dor.

– Han har ska­dor, som ser ut att kom­ma från en brand, sä­ger Fred­rik An­ders­son, vakt­ha­van­de be­fäl vid Stock­holmspo­li­sen.

Man­nen för­des till sjuk­hus med all­var­li­ga bränn­ska­dor, men po­li­sen har kun­nat ta­la med ho­nom.

Lar­met kom in vid 05.11. Strax där­ef­ter upp­täc­ker en po­lis­pa­trull att det brin­ner i en bygg­nad vid Eg­ge­by gård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.