UTSTÄLLNING

Vi i Rinkeby - - KULTUR -

Må­le­ri av Sa­bah Ga­lib Gal­le­ri Husby Gård vi­sar må­le­ri av Sa­bah Ga­lib. Ut­ställ­ning­en på­går till och med 25 ju­ni. Öp­pet dag­li­gen kl 10– 16 (hel­ger 12–16). Arr. Husby Konst & Hant­verks­för­e­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.