Po­li­ti­ker­vec­kan i Jär­va 10–18 ju­ni

Vi i Rinkeby - - KULTUR -

Po­li­ti­ker­vec­kan i Jär­va ar­ran­ge­ras av för­e­ning­en The Glo­bal Vil­lage och kom­mer att äga rum på Spånga IP den 10–18 ju­ni kl 14–20 dag­li­gen. Upp­läg­get lik­nar Al­me­dals­vec­kan, par­ti­er­na får var sin dag som av­slu­tas med att par­ti­le­da­ren ta­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.