Di­rek­törs­byte i Rin­ke­by-Kista

Vi i Rinkeby - - KULTUR -

Gu­nil­la Da­vids­son är n tillf rord­nad stads dels­di­rekt r i in­keb is­ta se­dan ju­ni, ef­ter att Pa­trik Derk har slu tat. Hon ar­be­tar se­dan m nga r i stads­delsf r valt­ning­en som verk sam­hets­omr des­chef f r äldre­omsorg och f rsko­la.

unil­la Da­vids­son är tillf rord­nad stads­dels­di­rekt r i av­vak­ta nat­ten n di­rekt r re­kr te­ras.

Foto: Mal­colm Jacob­son

Glän­tans lek­park i Kista

Gu­nil­la Da­vids­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.