Nytt per­son­ligt om­bud

Vi i Rinkeby - - KULTUR -

edan ju­ni job­bar Roger Zet­ter­ström som er­son­ligt om­bud f r er­so­ner i nga en­s­ta och in­keb is­ta. Han och kol­le­gan Jyr­ki Ar­to­nen har kon­tor i en­s­ta g mna­si­um. ad är ett er­son­ligt om­bud ag är en re­surs f r vu na er­so­ner ver r med l ng­va­rig s kisk ohäl­sa. ad g r du ramf r allt är det kon­tak­ter med m ndig­he­ter, sjukv rd och lik­nan­de jag bist r med. ag hjäl er er­so­nen att kom ma rätt. Hur f r man kon­takt med dig d ele­fon , el­ler e ost roger.zet­ter­strom@stock­holm.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.