Da­cia för­bätt­rar kör­ställ­ning

Vi i Sollentuna - - BIL & MOTOR -

Från och med nu går det att stäl­la in rat­ten i djupled på Da­cia Dus­ter. Bil­till­ver­ka­ren har ock­så upp­da­te­rat den med back­ka­me­ra med runtom­sikt, dö­da­vin­kel­var­na­re, krock­gar­di­ner, au­to­ma­tisk kli­matan­lägg­ning och au­to­ma­tisk hel­ljus­ak­ti­ve­ring. Nya Dus­ter lan­se­ras i Sve­ri­ge i bör­jan av 2018 med två ben­sin- och två die­sel­mo­to­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.