Cay­en­ne på bant­nings­kur

Vi i Sollentuna - - BIL & MOTOR -

Porsches spor­ti­ga suv har bli­vit 55 ki­lo lät­ta­re. Cay­en­ne har även fått 40 häs­tar till i stal­let och ut­veck­lar nu 340 häst­kraf­ter. Snäp­pet upp finns Cay­en­ne S på 440 häst­kraf­ter. Ba­ga­geut­rym­met har ökat från 600 till 700 li­ter. Till Sve­ri­ge kom­mer Porsche Cay­en­ne i ja­nu­a­ri 2018 med start­pri­set 745 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.