Nu so­par vi ga­tor­na

Vi i Sollentuna - - Hej Sollentuna -

Ett sä­kert vår­tec­ken - nu so­par vi bort grus och sand från Sol­len­tu­nas vägar Sop­ning­en be­räk­nas va­ra klar i mit­ten av maj. Om det in­te blir mi­nus­gra­der och bör­jar snöa igen, då kan det ta läng­re tid. Det­ta ef­tersom vi an­vän­der vat­ten när vi so­par för att und­vi­ka damm, och det är in­te möj­ligt om det är mi­nus­gra­der. Följ län­ken för att se när ditt om­rå­de so­pas. sol­len­tu­na.se/so­pa

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.